Magánjog (kötelmi jog, családi jog, öröklési jog)

Civiltársadalmi önmozgás, önszerveződés, a civilek joga. Irodánk a jogi és természetes személyeket érintő kérdések megválaszolására szakosodott. Házassági bontóper, házastársi közös vagyon megosztása, teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat, apaság vélelmének megdöntése, rokontartás érvényesítetése, szerződések és más megállapodások megkötése, betartatása, felmondása, jogalap nélküli gazdagodás, végrendelkezés körében hatékony érdekvédelmet is magában foglaló segítségnyújtást ajánl a Juhász Ügyvédi Iroda.