Dr. Juhász Ádám

Juhász Ügyvédi Iroda

Szolnok | Kunhegyes | Tiszafüred

Üdvözlöm!

Dr. Juhász Ádám ügyvéd vagyok, a Juhász Ügyvédi Iroda alapítója és vezető ügyvédje. 2006. évben diplomáztam a Miskolci Egyetem állam- és jogtudományi karán. 2006. – 2009. években a Jász-Nagykun Szolnok Megyei Főügyészség kötelékében dolgoztam, majd magánpraxist nyitottam. A Juhász Ügyvédi Iroda alapkövét 2009. évben tettem le egy társas vállalkozás keretein belül. Irodám az ezt követően végrehajtott fejlesztés eredményeként, 2018. évben nyerte el jelenlegi szerkezetét.

A Juhász Ügyvédi Iroda Magyarország egész területén teljesít jogi feladatokat és nyújt jogi segítséget ügyfelei részére, emellett határon átnyúló megbízásokat is rendszeresen ellát honfitársaink külföldön felmerülő jogi természetű ügyeinek megoldása érdekében.

Amennyiben jogi természetű problémája akadt, védelmet igényel vagy kérdése van, bizalommal fordulhat hozzánk.

Előzetes időpont egyeztetést követően az alábbi irodáinkban tudjuk fogadni személyes konzultáció érdekében:

H-5000 Szolnok, Kossuth L. u. 3. fszt.1.
H-5340 Kunhegyes, Kossuth L. u. 27.
H-5350 Tiszafüred, Kossuth tér 15.

Ambiguitas verborum patens nulla verificatione excluditur - A patent ambiguity is never helped by averment - Félreérthető rendelkezésen a bizonyítás sem segít.
Argumentum ab auctoritate fortissimum est in lege - An argument drawn from authority is the strongest in law - A hatalommal szembenálló fellebbezés a legerősebb a jogban.
Ad ea quae frequentius acciduunt jura adaptantur - The laws are adapted to those cases which occur more frequently - A jog a jogesetek gyakoriságához mérten fejlődik, alakul
Ignorantia facti excusat, ignorantia juris non excusat - Ignorance of fact excuses, ignorance of law does not excuse - Tények nem ismerete felment, míg a jog nem ismerete nem mentesít annak betartása alól
Iniuria non excusat iniuriam - Injustice does not justify injustice - Igazságtalansággal igazságtalanság nem igazolható
Aequitas nunquam contravenit legem - Equity never contradicts the law - Méltányosság soha nem lehet a joggal ellentétes.
Salus populi suprema lex - The welfare of the people is the ultimate law - Az emberi jólét az abszolút jog
Dormiunt leges aliquando, nunquam moriuntur - The laws sometimes sleep, but never die - A jog néha nyugszik, de sosem hal meg.
Spectemur agendo. - Let us be judged by our acts. – Ítéljenek meg minket a tetteink.
Arma in armatos sumere jura sinunt - The laws permit the taking up of arms against the armed - Fegyveres jogtalan támadás ellen a fegyveres védekezés jogszerű
Nil satis nisi optimum - Nothing but the best is good enough - Csakis a legjobb fogadható el, kevesebb nem.

Szakterületek

A Juhász Ügyvédi Iroda a személyek, gazdasági társaságok és civil szervezetek jogait érintő kérdésekben ad iránymutatást, szakmai tanácsot és nyújt kiemelkedő színvonalú jogi segítséget, különösen az alábbi jogterületeken:

Büntető és polgári anyagi- és eljárásjog

Bűncselekmények gyanúsítottjainak védelmet biztosítunk és a tisztességes eljáráshoz való alapvető jog érvényesülését mozdítjuk elő.

Gazdasági jog

Jogi személyek, azon belül gazdasági és nonprofit gazdasági társaságok létrehozásában, átalakulásában, egyesülésében, megszűnésében segédkezünk.

Magánjog

Civiltársadalmi önmozgás, önszerveződés, a civilek joga. Irodánk a jogi és természetes személyeket érintő kérdések megválaszolására szakosodott.
(kötelmi jog, családi jog, öröklési jog)

Nemzetközi magánjog

Határon átnyúló jogviszonyok helyi és hatékony rendezése. Jogválasztás, általános kitérő klauzula, közrendi záradék.

Közjog

Ius publicum, közérdekű életviszonyok, közhatalmi funkciók ellátása körében felmerülő jogviták kedvező elbírálásához nyújtunk segítséget.

Munkatársak

Dr. Juhász Ádám

irodavezető ügyvéd

Dr. Papp Gergely

ügyvéd
ugyved@drjuhaszadam.hu

Dr. Tóth Zsófia

jogász

Nagy Renáta

jogi asszisztens
tiszafured@drjuhaszadam.hu

Jákó-Lódi Szilvia

jogi asszisztens
szolnok@drjuhaszadam.hu
kunhegyes@drjuhaszadam.hu

Elérhetőségek

Irodák:

H-5000 Szolnok, Kossuth L. u. 3. fszt.1.
H-5340 Kunhegyes, Kossuth L. u. 27.
H-5350 Tiszafüred, Kossuth tér 15.

Postai levelezési cím: H-5340 Kunhegyes, Kossuth Lajos utca 27.
@: drjuhaszadam@drjuhaszadam.hu
Telefon/fax: 06/59/361-579
Mobil: +36-30-4847-360

Szolnok

A JUHÁSZ ÜGYVÉDI IRODA a Szolnoki Törvényszék és Járásbíróság épülete mellett, a Megyeházával szemben található.

Kunhegyes

A JUHÁSZ ÜGYVÉDI IRODA a város főutcáján, a kéttornyú református nagytemplommal szemben lévő oldalon, attól mintegy 200 méterre, Abádszalók irányában található, a temetkezési szolgáltató és az étterem között.

Tiszafüred

A JUHÁSZ ÜGYVÉDI IRODA a polgármesteri hivatal "B" épületével (földhivatal) szemben, a takarékbank és az étterem mellett található.