Közjog

Ius publicum, közérdekű életviszonyok, közhatalmi funkciók ellátása körében felmerülő jogviták kedvező elbírálásához nyújtunk segítséget. Közigazgatási eljárások, azonnali jogvédelem, perelőkészítés, egyezség és közvetítés, egyszerűsített, mulasztási, illetve marasztalási perek, alkotmányjogi panasz lefolytatásával összefüggésben a Juhász Ügyvédi Iroda rendelkezésre áll.