Büntető és polgári anyagi- és eljárásjog

Bűncselekmények gyanúsítottjainak védelmet biztosítunk és a tisztességes eljáráshoz való alapvető jog érvényesülését mozdítjuk elő. Előállítás, őrizet, kihallgatás, letartóztatás, bűnügyi felügyelet során, továbbá a bírói szakba lépő büntetőeljárás lefolytatásában, rendes és rendkívüli jogorvoslatok megtételében védőként vagy egyéb jogi képviselőként nyújt segítséget a Juhász Ügyvédi Iroda.

A polgári jogi jogviták tisztességes eljárás elvén nyugvó rendezése és az anyagi jogok hatékony érvényre juttatása érdekében perben álló, illetve per megindítását fontolgató ügyfél részére a Juhász Ügyvédi Iroda rendelkezésre áll. Vagyonjogi perek, személyi állapotot érintő perek, jogi személyekkel kapcsolatos perek és végrehajtási perek körében hatékony megoldást kínálunk.